Hội họp

...

/ Tiện Nghi /

Hội họp
Sảnh phục vụ lên đến 150 khách với nhiều kiểu bố trí khách nhau
Đầy đủ trang thiết bị

================================================== -->